Български сватбени обичаи

29. Следсватбени гостувания

Съвместният живот на младата двойка започва с поредица от гостувания у различни роднини, от които първо място заема ходенето на гости у родителите на невестата,…

Прочети

28. Завършване на сватбата

Сватбата завършва с въвеждане на невестата в домакинския труд на новото семейство и гощаване на "шетачите". Обредно е първото почистване на къщата след сватбата. То…

Прочети

27. Отбулване на невестата

Отбулването на невестата става главно в неделя след венчавката преди брачната нощ или в понеделник след ходенето за вода. Известно е под названията открив, откриване,…

Прочети

26. На вода

В понеделник сутринта водят невестата на вода на реката, на извора, на кладенеца или чешмата. Обредите свързани с ходенето на вода, са еднотипни, показват сравнително…

Прочети

25. Първа брачна нощ

Брачното събиране на младоженците е най-важния момент в сватбата. Успешното му протичане, постигането на положителен резултат, от който зависи семейният живот на младата двойка в…

Прочети

24. Сватбена трапеза – 2 част

На трапезата става даруването на сватовете. Дарува невестата, майка и или свекървата с невестините "тънки" дарове. Започва се винаги с кума и продължава с момковите…

Прочети

23. Сватбена трапеза – 1 част

Сватбената трапеза се слага веднага след посрещанет на младоженците или в неделя вечерта, а някъде с прекъсване от два-три часа се дава угощение и по…

Прочети

22. Посрещане на сватовете с невестата в дома на младоженеца

Моментът на посрещането и въвеждането на младоженците е комплекс, който съдържа поредица от обреди, целящи да приобщят младата двойка, и особено невестата, към новия дом.…

Прочети

21. Обреди при потеглянето на невестата към църквата и църковно венчание

Сватовете с невестата потеглят на път, различен от този, по който са пристигнали. Те се отправят към църквата. Пътят им се съпровожда от обредни действия…

Прочети

20. Прощаване на невестата

Раздялата на невестата с родителите, роднините и родния дом е последният обреден момент преди тръгването на сватбеното шествие. Този момент е известен като прощаване, опрощаване…

Прочети

19. Предаването на чеиза на невестата

Захранването на младоженците е повсеместно разпространен обред, който се извършва преди или след прибулването на невестата. Той има разнообразни форми, които варират от размяната на…

Прочети

18. Приготвяне на невестата

Приготвянето като сборно понятие обединява обличането, прибулването и обуването на невестата. Обличането на невестата в повечето случаи не е обреден акт. Състои се в обредна…

Прочети

17. Посрещане на сватовете у момини

Преди да посрещнат сватбеното шествие, момини създават редица препятствия, които сватовете трябва да преодолеят, за да бъдат допуснати у дома и да вземат невестата за…

Прочети

16. Тръгване на сватовете за невестата

В неделя сутринта в дома на момъка се събират сватовете. Сватове е обобщаващо название за всички представители на момковия род, които отиват да вземат невестата.…

Прочети

15. Бръснене на младоженеца

Бръсненето на младоженеца е обред, аналогичен на плетенето. То става по същото време, когато плетат годеницата, в дома на неговите родители. Затова бръсненето понякога се…

Прочети

14. Плетене на невестата

Плетенето на невестата сравнително рано загубва обредния си характер. За това допринася сходството му с прибулването, с което обикновено се слива. Времето за изпълнение на…

Прочети

13. Момина и момкова вечер

Вземането на невестата се предхожда от вечери на раздялата в двата дома. Момата и момъкът се разделят с моминството и ергенството, споделят мъката от раздялата…

Прочети

12. Канене на сватба

Не е прието на сватба да се ходи без покана, макар че жителите на населеното място вече са предизвестени за започналото събитие. Каненето или калесването…

Прочети

11. Виене на венци

Виенето на венци е обред, който сравнително рано отпада от системата на сватбената обредност. За това има значение въвеждането на църковните венчила или корони, които…

Прочети

10. Правене на кумово дръвце

Названията за кумовото дръвце са разнообразни. Една група от тях означават иглолистно дърво - бро, ела, елха; други - плодно дърво - ябълка; трети  -…

Прочети

9. Правене на сватбено знаме

Названията за сватбено знаме са разнообразни: байрак, пряпор, уруглица, стяг, ламбур и др. Правенето му зависи от местната традиция. Обредните действия могат да се сведат…

Прочети

8. Приготвяне на сватбените хлябове

Обредите по приготвяне на сватбените хлябове се нарича засевки (засев, засяване и пр.) Обредните хлябове се приготвят в дома както  на годеника, така и на…

Прочети

7. С какво започва българската традиционна сватба?

Началото на българската традиционна сватба, както и развоят ѝ показват много голямо разнообразие в различните области и населени места в България. По отношение на започването…

Прочети

6.Кога се провеждат сватбите според българските традиции?

Женитбеният сезон е регламентиран от традицията до такава степен, че сватбите се превръщат в съставка на народния календар. Определяща времето за сватби е спецификата на…

Прочети

5. Български сватбени традиции и обичаи между годежа и сватбата

Периодът между годежа и сватбата има различна продължителност и зависи както от местната традиция, така и от договореността между двете страни. По принцип и двете…

Прочети

4.Голям годеж – български сватбени обичаи и традиции

Големият годеж се нарича още годеж, голяма углава, голям нишан, китка и др. Той напомня в голяма степен на малкия годежу но при него всичко…

Прочети

3.Малък годеж – български сватбени обичаи

Малкият годеж се нарича още малък главеж, малка углава, запив, сговор, белег и др. За разлика от сватосването малкият годеж не е таен, но пак…

Прочети

2.Сватуване – предсватбен български обичаи

След либенето следва сгледата. Когато момата е харесана, но е от друго населено място и родителите на момъка не познават добре семейството ѝ, те изпращат…

Прочети

1.Либене – ухажване при традиционната българска сватба

Българската сватба има триделна структура. Тя се състои от предсватбени, сватбени и следсватбени обичаи. Предсватбените ритуали, както и сватбените и следсватбените имат характера на селскостопанската…

Прочети