29. Следсватбени гостувания

Съвместният живот на младата двойка започва с поредица от гостувания у различни роднини, от които първо място заема ходенето на гости у родителите на невестата, известно под названията повратки, отврътки и пр. То става обикновено на следващата неделя, а на много места се свързва с вярването, че първата събота след сватбата не трябва да завари младоженците у дома, т.к. съботата се счита за лош ден. Затова те отиват у момини още в петък вечерта, спят там и се връщат в неделя сутринта. Младоженците се придружават понякога от най-близките момкови роднини – родители, девери, зълви. Държи се броят на гостите да бъде нечетно число. Младоженците носят погача, баница и други ястия и питиета, а момините родители ги даряват и им дават “прошка”. Понякога, когато момини поканят и своите роднини, това гостуване става много тържествено и се превръща във втора сватба. Домакините се стремят да покажат в най-висока степен гостоприемство.

Следват гостувания у кума – “на прошка”, у стария сват, у девера и т.н. Някъде ходенето на гости е свързано със забраната младоженците да работят известно време след сватбата, затова се събират дори по три гостувания дневно у различни момкови роднини.

Източник: “Българската фолклорна сватба”, проф. д.м.н. Радост Иваkова, АИ, “Марин Дринов”, 1984

29

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван.