Категория Български сватбени обичаи

29. Следсватбени гостувания

Съвместният живот на младата двойка започва с поредица от гостувания у различни роднини, от които първо място заема ходенето на гости у родителите на невестата, известно под названията повратки, отврътки и пр. То става обикновено на следващата неделя, а на много места се свързва с вярването, че първата събота след сватбата не трябва да завари младоженците у дома, т.к. съботата се счита за лош ден. Затова те отиват у момини

Continue reading…

28. Завършване на сватбата

Сватбата завършва с въвеждане на невестата в домакинския труд на новото семейство и гощаване на “шетачите”. Обредно е първото почистване на къщата след сватбата. То се прави във вторник, понякога в сряда, а когато цикълът е съкратен – в понеделник веднага след ходенето за вода. Невестата се залавя да измете къщата, а деверът три пъти разхвърля боклука, за “да се учела да мете”. Най-после събира сметта в “калтатувата тава” и

Continue reading…

27. Отбулване на невестата

Отбулването на невестата става главно в неделя след венчавката преди брачната нощ или в понеделник след ходенето за вода. Известно е под названията открив, откриване, разкриване и др. Изпълнители са кумата, кумът, кумата и кумът заедно, и деверът. Обредъд варира по отношение на мястото и средството – държи се къде и с какво ще бъде свалено булото. Най-често разбулването става в къщи, но то се прави и под зелено плодно

Continue reading…

26. На вода

В понеделник сутринта водят невестата на вода на реката, на извора, на кладенеца или чешмата. Обредите свързани с ходенето на вода, са еднотипни, показват сравнително слаба вариантност. Невестата се води на вода от девера, който някъде носи сватбеното знаме, или зълвите. Придружават ги музикантите, момите, участвали в засевките и другите обреди, ергени и невести. Младоженецът не участва в ходенето. В някои райони се избира чешма, която е разположена на по-високо

Continue reading…

25. Първа брачна нощ

Брачното събиране на младоженците е най-важния момент в сватбата. Успешното му протичане, постигането на положителен резултат, от който зависи семейният живот на младата двойка в бъдеще, е целта и смисълът на целия обреден процес сватба.  В народната терминология се срещат термините сводене, свождане, свеждане. Младоженците “се сводят” в неделя вечерта в стая, предварително определена и приготвена за тях. Брачното ложе се приготвя от зълвата или девера, които не го отстъпват,

Continue reading…

24. Сватбена трапеза – 2 част

На трапезата става даруването на сватовете. Дарува невестата, майка и или свекървата с невестините “тънки” дарове. Започва се винаги с кума и продължава с момковите родители и другите роднини. Даровете са сложени в решето. Носи ги зълвата, деверът или свекървата. Те са: ризи за кума; ръкави или ризи за кумата, същото и за родителите; чорапи за деверите, кърпи или престилки за зълвите и т.н. На дара отговарят с дар –

Continue reading…

23. Сватбена трапеза – 1 част

Сватбената трапеза се слага веднага след посрещанет на младоженците или в неделя вечерта, а някъде с прекъсване от два-три часа се дава угощение и по обед и вечерта. Трапезата се прави най-често в дома, но понякога маси се редят и на двора. Трапезите са дълги и от двете им страни нареждат столове. Те са покриват с дълги покривки. В по-далечното минало са ги редели направо на пода. Начело на трапезата

Continue reading…

22. Посрещане на сватовете с невестата в дома на младоженеца

Моментът на посрещането и въвеждането на младоженците е комплекс, който съдържа поредица от обреди, целящи да приобщят младата двойка, и особено невестата, към новия дом. Родителите на младоженеца са предупредени от предвестителите за приближаването на сватбеното шествие и са готови да го посрещнат. Първи забелязват сватбата песнопойките. Те я причакват навън с песен, в която подканят момковата майка да излезе и посрещне сватовете. Докато изпеят песента, сватовете влизат в двора.

Continue reading…

21. Обреди при потеглянето на невестата към църквата и църковно венчание

Сватовете с невестата потеглят на път, различен от този, по който са пристигнали. Те се отправят към църквата. Пътят им се съпровожда от обредни действия с различен характер. Първият обред е “обсичането “на сватбата. В Родопите той е следният: двама ергени с ножове обикалят сватовете три пъти, като на всяка среща удрят ножовете един в друг. След това застават от двете страни на пътя, издигат ножовете във вид на недоизграден

Continue reading…

20. Прощаване на невестата

Раздялата на невестата с родителите, роднините и родния дом е последният обреден момент преди тръгването на сватбеното шествие. Този момент е известен като прощаване, опрощаване и др. Невестата ( или двамата млади заедно ) застава с лице към изгрева на слънцето. При нея идват първо бащата, майката, братята, сестрите и другите хора от рода. Невестата се покланя на всеки един от тях и му целува ръка. В зависимост от родствената

Continue reading…