Категория Български сватбени обичаи

9. Правене на сватбено знаме

Названията за сватбено знаме са разнообразни: байрак, пряпор, уруглица, стяг, ламбур и др. Правенето му зависи от местната традиция. Обредните действия могат да се сведат до еднократен акт или да бъдат разпрострени в рамките на няколко събирания. Общо казано, сватбеното знаме се прави преди тръгването на сватовете за невестата в понеделник, сряда, четвъртък, петък, събота, даже може и в неделя сутринта. Най-често знамето се съчетава със засевките (правене на обредни

Continue reading…

8. Приготвяне на сватбените хлябове

Обредите по приготвяне на сватбените хлябове се нарича засевки (засев, засяване и пр.) Обредните хлябове се приготвят в дома както  на годеника, така и на годеницата. Приготвянето на хлябовете започва няколко дни преди неделята, определена за вземане на невестата – най-често в четвъртък, като се спазва едновременното или последователното замесване в двата дома. Каненето или калесването за засевки е началото на обредния комплекс. То става в самия ден на обредните

Continue reading…

7. С какво започва българската традиционна сватба?

Началото на българската традиционна сватба, както и развоят ѝ показват много голямо разнообразие в различните области и населени места в България. По отношение на започването на сватбата традицията не е единна. В по-голямата част от страната същинската сватба започва с обредите, съсредоточени около приготвянето на сватбените хлябове. В Северозападна България обаче довеждането на годеницата в дома на годеника предхожда останалите обреди.   Снимки: Ваня Ковачева

6.Кога се провеждат сватбите според българските традиции?

Женитбеният сезон е регламентиран от традицията до такава степен, че сватбите се превръщат в съставка на народния календар. Определяща времето за сватби е спецификата на труда. По-голяма част от българското население в миналото се е занимавало със земеделие и поради тази причина времето за сватби е късна есен и зимата. Това е времето, когато селскостопанската работа намалява до минимум, прибрана е реколтата. Съществуват и редица забрани за правене на сватби

Continue reading…

5. Български сватбени традиции и обичаи между годежа и сватбата

Периодът между годежа и сватбата има различна продължителност и зависи както от местната традиция, така и от договореността между двете страни. По принцип и двете семейства бързали със сватбата, като оставяли време само за подготовката според договорените условия. Рядко се е отлагала във времето сватба. Това е ставало когато момата е била малка за женене, болест или друга причина. След големия годеж годеницата и годеникът се отличават от останалите млади

Continue reading…

4.Голям годеж – български сватбени обичаи и традиции

Големият годеж се нарича още годеж, голяма углава, голям нишан, китка и др. Той напомня в голяма степен на малкия годежу но при него всичко е по-тържествено и по-богато. Има обаче и някои специфични черти, които различават двата годежа. За провеждането на големия годеж се избира обикновено неделя или празник. На голям годеж се кани целия род на момъка, близки и съседи. Момъкът по принцип не присъства. Подготовката на големия

Continue reading…

3.Малък годеж – български сватбени обичаи

Малкият годеж се нарича още малък главеж, малка углава, запив, сговор, белег и др. За разлика от сватосването малкият годеж не е таен, но пак съществува страхът от клюки и магии за разделяне. Поради тази причина се е бързало и често малкия годеж е ставал на другия ден след искането на момата. Още по време на сватосването, сватовниците са казвали кога ще отидат на годеж. Ако сватовниците не са упълномощени

Continue reading…

2.Сватуване – предсватбен български обичаи

След либенето следва сгледата. Когато момата е харесана, но е от друго населено място и родителите на момъка не познават добре семейството ѝ, те изпращат сгледници. Те са обикновено близки хора. Задачата им е да си създадат по-ясна и конкретна представа за семейството и най-вече за качествата на момата. Следващият етап е сватуването. Сватуването е първият от истинските предсватбени обичаи. По същество това е искане на съгласие за брак. Сватуването

Continue reading…

1.Либене – ухажване при традиционната българска сватба

Българската сватба има триделна структура. Тя се състои от предсватбени, сватбени и следсватбени обичаи. Предсватбените ритуали, както и сватбените и следсватбените имат характера на селскостопанската работа, празнично-обредната система. Младите имат възможността да общуват лично. Отношенията обаче остават напълно платонични. В основата е народния светоглед и вярването, че недевствена невеста носи нещастие, прави грижата за опазване на момата грижа и за осигуряване на бъдещето благоденствие. Ухажването в българската традиция, както и

Continue reading…