Зимна сватба

Белоснежната буря замете последните шарени черги и златната есен потъна под снега на пътеките бели. Вятър, във клони заплетен, снежинките весело гони, раздипли бялата рокля на елите, накипрени в сняг. Реката, потънала в преспи, забълбука ледени песни – тържествено и грациозно водата с леда се сгодява. С тежки стъпки декември кумува… Весела ЙОСИФОВА Източник