21. Обреди при потеглянето на невестата към църквата и църковно венчание

Сватовете с невестата потеглят на път, различен от този, по който са пристигнали. Те се отправят към църквата. Пътят им се съпровожда от обредни действия с различен характер. Първият обред е “обсичането “на сватбата. В Родопите той е следният: двама ергени с ножове обикалят сватовете три пъти, като на всяка среща удрят ножовете един в друг. След това застават от двете страни на пътя, издигат ножовете във вид на недоизграден

Continue reading…