Приготвянето като сборно понятие обединява обличането, прибулването и обуването на невестата.

Обличането на невестата в повечето случаи не е обреден акт. Състои се в обредна смяна на бащиното облекло с облеклото, донесено от младоженеца. Независимо от това, дали обличането на невестата става преди или след пристигането на сватовете, то се предшества от редица предпазни магически действия. Дрехите се теглят на кантар, “да минат през желязо, оти младите още не са се събрали”, кадят се с тамян или прекарват приз нищелки.

Прибулването на невестата заема централно място в подготовката ѝ. “Прибулването” е термин, който става популярен след масовото въвеждане на тънкото прозрачно було за покриване на главата на невестата. В по-далечното минало за същата цел са използували тъкана червена материя. която плътно прикривала лицето ѝ така, че то ставало невидимо за околните. В Рупчоско платът е във вид на качулка. Булото е най-същественият външен отличителен белег, с поставянето на който годеницата става невеста. В по-ново време коренът на думата заляга и в основата на самото название булка. По-стари названия на булото са превез, прекрив, дувак и др. Прибулването се извършва от девера или от кумата, но нерядко и от момините дружки или от опитна жена.

Булото е най-същественият външен отличителен белег, с поставянето на който годеницата става невеста.

По време на прибулването невестата седи на столче до огнището с лице към изгрева на слънцето. В Провадийско булото се изтърсва срещу слънцето, невестата се прекръства и тогава го слагат на главата ѝ. Трикратното премятане на булото е повсеместно разпространено действие. Деверът пристъпва към невестата и хвърля булото на главата и до три пъти, докато тя стои малко приведена, с разперена престилка, да не би прекривката да падне . В Благоевградско кумата забулва невестата, като допира булото до главата ѝ и изрича три пъти : “Превесвам те, разпревесвам те, от амин до вяк.” След това върху него слагат венеца и го китят с цветя и зеленина.

Докато трае прибулването, невестата плаче с глас и вие, а дружките ѝ пеят тъжни песни, които разплакват не само нея, но и всички заобиколили я жени и моми.

Обуването на невестата се извършва почти изключително от девера, рядко от самия зет с обувки, донесени от момкови. Деверът взема дясната обувка, поставя монета в нея и я обува. Аналогично на прибулването е разпространено и трикратното обуване. Докато деверът/зетят обува невестата, момите наоколо викат “големи са обувките”, за да сложи още пари в тях. Той събува и отново обува невестата – до три пъти, а момите нареждат : “Събувам те, обувам те, амин, до вяк!”. Като обуе невестата деверът зашива обувките с копринен конец, счупва иглата над главата ѝ и хвърля парчетата на две страни.

Непосредствено след приготвянето на невестата се извършва и аналогичен на моминото прибулване обред с младоженеца, известен като предаване ручник. Той става в стаята на невестата или след извеждането ѝ пред сватовете. В някои райони вземат “кърпа-обесница”, дар на зетя от невестата, връзват го за врата, опъват я и го питат: “Кърпата ли искаш, невестата ли?”, а той отговаря :”И кърпата и невестата”. Действието и диалогът се повтарят до три пъти, след което изпъждат зетя от стаята. Обредът по-късно придобива опростен вид – невестата окачва на ревера на младоженеца под китката му чорапи.

В Тракия преди извеждането на невестата от стаята опалват нея или двамата млади, като ги обкръжават с коноп или памук.

Приготвената вече невеста се извежда от девера пред сватовете на трапезата. Понякога вместо девера я води кальтатата, който я държи за кърпа, закачена на пояса ѝ. На излизане тя се кланя на всеки праг по три пъти.  Извеждането на невестата от стаята се съпровожда от песни, символиката на които засилва емоционалността на момента.

В момента на извеждането се вземат мерки невестата да се предпази от урочасване и магии. Поради това заедно с нея “из невиделица изскача страшникът, за да отвлече вниманието на сватбарите… ” Страшникът е чичо или лелин на момата и носи това име, защото е облечен в “страшно” облекло – женска дълга риза, женски пояс, лице почернено със сажди и пр. Страшникът събира всички погледи на присъстващите върху себе си и по този начин я запазва от урочасване.

След извеждането невестата дарува по трапезата и целува ръка на гостите. Прието е тя да раздава подаръци само на своите роднини, т.к. те остават в моминия дом, не придружават сватовете по-нататък. Даруваните ѝ връщат също с дарове – най-често медни съдове и пари.

 

Снимка: студио Вълканов

За автора

Силвия Петкова

Здравейте, аз съм Силвия и съм създател на блога Един Прекрасен Ден. Това е място, вдъхновено от красотата на българската сватба. Освен с много идеи и практични съвети искам да Ви вдъхновя и с много реални сватби състояли се в България. Всеки заслужава да има един прекрасен ден изпълнен с много любов!

Прочетете също

Коментари

Напишете коментар

Съгласявам се с условията за ползване на уеб сайт